Strikar Lifescience LLP - Home ANTI FUNGAL - STRIKAR LIFE SCIENCE LLP

ANTI FUNGAL
GENERIC NAME COMPOSITION
Amphotericin B 50mg/10ml, 100 mg/20ml
Amphotericin B emulsion 50 mg/10ml, 100 mg/20ml
Anidulafungin 50mg, 100mg
Caspofungin Acetate 50mg, 70mg
Micafungin 50mg, 100mg
Voriconazole 200mg